Youth & Children Masses

Grade Level Masses for 2021 - 22

TBA

November   -    Grade 6

 

January      -    Grade 4

 

February     -    Grade 2

 

​March        -    Grade 5

 

March       -    Grade 3

April          -     Grade 1

Click for Home Page.

Monthly Birthday Blessing Masses

​                                      TBA

 

​                                     September       

              (to celebrate August and September birthdays)               

October                      

 

                                    November 

 

       December                             

 

                                    January             

                                    February 

 

                                       ​March                   

 

                                        April                 

 

                                         May 

                                   

                                         June                   

                   (to celebrate June and July birthdays)

20141208_182551
GradeLevelMass
BulletinBoard
42019e_edited
image013